Υπεύθυνος Περιεχομένου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας-ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

Αρμόδια Αρχή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020